سرند

سرندها تجهیزاتی هستند که جهت دانه بندی و تفکیک مواد معدنی و صنعتی از350 میکرون تا 350 میلیمتر به کار رفته و بنا بر نیاز در یک یا چند طبقه تولید می گردند و طبقات به نحوی بر روی یکدیگر نصب می گردند که چشمه های آنها از بالا به پایین کوچک می شود. سرندها دارای سه نوع مختلف اعم از:

1) سرند لرزشی

  2) سرند گریزلی

  3) سرند دورانی

 طراحی و ساخته می شود.